Kennisoverdracht

Wereldwijd ontwikkelt de kennis over Aluminium nog elke dag. Wil uw bedrijf op de hoogte blijven? Highrise Design voorziet in uw behoefte aan kennis over het materiaal, de juiste toepassing, mogelijke risico’s (zoals corrosie), verschillende fabricagemogelijkheden en relevante regelgeving. De meest recente kennis op het vakgebied, toegespitst op uw toepassing. We kunnen dit aanbieden in de vorm van voorlichting of scholing, maar ook als training op de (werk)vloer.

Lees meer

Variantenonderzoek

In een eerste verkennende fase bekijkt men vaak nog verschillende varianten (staal, beton, composiet, aluminium) om de juiste richting voor de ontwikkeling van uw product te bepalen. Highrise Design helpt u verschillende ontwerpen in concept uit te werken. We leveren daarbij complete informatie. Naast technische aspecten als sterkte en gewicht, kunnen de ontwerpen ook begroot worden en kan het kader qua regelgeving uiteengezet worden.

Lees meer

Basisontwerp

Ontwerpen met oog voor juiste toepassing van mogelijke materialen geeft een winnend resultaat. Highrise Design zet brede ervaring in bij het realiseren van de ontwerpen. Een professionele aanpak brengt ons in samenspraak met u tot de beste keuzes. Deze samenwerking levert zo het conceptontwerp voor volgende stappen als bijvoorbeeld opvolgend onderzoek naar haalbaarheid, opstelling van een begroting of het inzetten van een tender-procedure.

Lees meer

Ontwerpconversie

Benieuwd of uw succesvolle product in een uitvoering in aluminium beter, lichter en goedkoper kan? Highrise Design helpt haar klanten om hun bestaande producten of concepten (bijvoorbeeld nu nog in staal) opnieuw te bekijken. Uw kennis en ervaring met het product wordt zo gecombineerd met onze ervaring met ontwerp en fabricage in aluminium. Met een goede aanpak komen we zo snel tot vaak verrassende resultaten.

Lees meer

Realisatie

Na oplevering van een optimaal ontwerp, komt ook de realisatie in zicht. Niet iedereen is breed bekend met de vele mogelijkheden van vervaardiging van zowel halffabricaten als complete producten. Highrise Design ondersteunt haar klanten na het basisontwerp te komen tot de realisatie. Waar gewenst inclusief selectie van de juiste leveranciers, de daadwerkelijke verwerving, het opzetten van een productietraject, de validatie van het ontwerp of bijvoorbeeld certificering van het product.

Lees meer