De Dutch Aluminium Association (DAA) is de branchevereniging voor aluminium producerende, verhandelende en verwerkende bedrijven in Nederland.
De achterban van DAA bestaat uit gespecialiseerde bedrijven binnen de aluminiumindustrie, daarnaast zijn er partnerships met vooraanstaande (inter)nationale organisaties.

Na bijna 9 jaar met veel plezier het voorzitterschap vervuld te hebben bij de DAA, heeft Albert Hogewoning eind 2023 het stokje overgedragen aan Mike Kuttschreuter (Almet Benelux). Op de ledenvergadering van 28 maart jl. ontving werd hij in het zonnetje gezet en ontving hij een mooi kado. Albert blijft nog wel bestuurslid van de DAA.