Kennisoverdracht

Wereldwijd ontwikkelt de kennis over Aluminium nog elke dag. Wilt u voor uw bedrijf op de hoogte blijven? Highrise Design voorziet in uw behoefte aan kennis over het materiaal, de juiste toepassing, mogelijke risico’s (zoals corrosie), verschillende fabricagemogelijkheden en relevante regelgeving. De meest recente kennis op het vakgebied, toegespitst op uw toepassing. We kunnen dit aanbieden in de vorm van voorlichting of scholing, maar ook als training op de (werk)vloer.

Webinars

Kennisoverdracht kan op vele manieren, o.a. door middel van een webinar. Highrise heeft in april en mei 2020 in samenwerking met de branchevereniging ‘Bouwen met Staal’ 3 webinars verzorgd over Aluminium. In elke webinar van ca. 30 minuten wordt een korte introductie gegeven over Aluminium en het ontwerpen en bouwen met aluminium. Wil je deze webinars bekijken: klik op de button hieronder.

 

Webinar Bouwen met Staal

Zoutsproei testen

De kennis over aluminium; hoe het zich gedraagt en hoe je dit het beste kunt gebruiken, is niet zo wijd bekend als voor staal. Als specialist, doen wij studies en testen om onze kennis te vergroten over de verschillende aspecten van dit lichte en sterke constructie materiaal. Een specifiek aspect is corrosie; aan de ene kant wordt gedacht dat aluminium heel goed bestand is tegen corrosie, aan de andere kant weten we dat het ook heel kwetsbaar kan zijn; galvanische corrosie kan een bedreiging zijn bijvoorbeeld. Recent hebben wij een zoutsproeitest laten uitvoeren om de meest geschikte bouten te vinden voor de geboute knooppunten in offshore aluminium constructies. In het artikel hieronder beschrijven we onze ervaringen en de testresultaten.

Artikel

In het vakblad ‘Bouwen met staal’ (274 – april ’20) is onder de kop “Wat de constructeur moet weten” een stuk over Aluminium door Highrise verzorgd. Je kunt je afvragen waarom er in een vakblad over staal nu juist een artikel over aluminium verschijnt. Dit is omdat er meer overeenkomsten tussen staal en aluminium zijn, dan wordt verwacht. Al zijn er zonder meer ook verschillen. Aluminium is inmiddels weliswaar een bekend materiaal, maar het constructief ontwerpen met aluminium blijft tot op heden toch een niche. Om de staalconstructeur hier meer inzicht in te geven, heeft Highrise dit artikel geschreven. Wil je het hele artikel lezen, klik op de button hieronder.

Wat de constructeur moet weten

Artikel

Op verzoek van het vakblad ‘Land en Water‘ (juli ’22) hebben we een artikel geschreven over Aluminium als bouwmateriaal.

Duurzaam bouwen en fabriceren staat tegenwoordig terecht hoog op de maatschappelijke agenda. Aluminium stond in het verleden niet direct bekend als een duurzaam materiaal, maar dat beeld ligt veel genuanceerder. Het materiaal is goed bruikbaar om bruggen te bouwen. Aluminium is het materiaal van de toekomst en kan zich ook op het vlak van duurzaamheid heel goed staande houden. Wil je het hele artikel lezen, klik op de button hieronder.