De informatie hieronder verstrekt is van toepassing op het gebruik van alle pagina’s van de website www.highrise.nl.  Met het gebruiken van deze website, verklaart u op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en gaat u hiermee akkoord.

De website van Highrise B.V. heeft een informatief karakter. Er kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Er is veel aanacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht, die Highrise aan deze site besteed, is het mogelijk dat de informatie niet volledig is. Highrise B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of indirecte scahde, die ontstaat door het gebruik van de site of van de op de site ter beschikking gestelde informatie.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders vermeld, is alle informatie op deze website eigendom van Highrise B.V.